dnes je 20.6.2024

Input:

Účinky spojené s oddlužením a jejich dopad na daňové řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.18
Účinky spojené s oddlužením a jejich dopad na daňové řízení

Účinky spojené s oddlužením a jejich dopad na daňové řízení

 

Jestliže po povolení oddlužení soud schválí oddlužení zpeněžením majetkové podstaty ( § 406 odst. 2 IZ, části 9/5 a 9/5.1.1), dispoziční oprávnění k dlužníkovu majetku jsou od právní moci tohoto rozhodnutí rozdělena mezi dva subjekty, a to mezi insolvenčního správce, pokud jde o majetek náležející do majetkové podstaty - dle stavu ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení podle § 408 odst. 1 IZ, a dlužníka, jde-li o majetek

Nahrávám...
Nahrávám...