dnes je 20.5.2024

Input:

Úvěrový podvod

4.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.4 Úvěrový podvod

JUDr. Lucie Kolářová

§ 211 TZ

1. Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

2. Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.

3. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

4. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

5. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

6. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán:

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309 TZ), teroristického útoku (§ 311 TZ) nebo teroru (§ 312 TZ).

7. Příprava je trestná.

Skutková podstata trestného činu

Opět jde o dvě samostatné skutkové podstaty. Ochrana je obecně poskytována majetkovým právům a majetkovým vztahům při sjednávání úvěrových smluv a jejich účelovém určení. V případě odstavce 1 je ochrana poskytnuta v souvislosti s řádným sjednáváním úvěrových smluv a čerpání úvěru. Způsobení škody není vyžadováno.

Objektivní stránka

Pachatel ji naplní tím, že při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. K trestní odpovědnosti pachatele není nutné, aby věřitel jednal v omylu, ani aby finanční prostředky byly skutečně vylákány, musí však jít vždy o smlouvu úvěrovou, nikoliv jinou.


Budou-li peněžní prostředky poskytnuty věřitelem dlužníkovi na základě smlouvy o půjčce či nepojmenované smlouvy, nebude možný postih jednání pachatele dle ustanovení o úvěrovém podvodu, ale pouze dle obecného ustanovení § 209 TZ o podvodu, kde se však vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné a obohacení pachatele nebo jiné osoby.

Sjednávání úvěrové smlouvy zahrnuje postup při samotném uzavírání, ale i všechna související jednání, která její uzavírání provázejí.

Poskytovateli úvěrů nejsou pouze banky, ale i jiné podnikatelské subjekty s tímto předmětem podnikání dle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.

Nepravdivými údaji jsou ty, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, hrubě zkreslené údaje mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech, podstatnými údaji jsou údaje jakékoliv, které jsou rozhodující nebo zásadní pro uzavření úvěrové smlouvy, které pokud by byly druhé straně známy, úvěrová smlouva by uzavřena nebyla, nebo byla, ale za méně výhodných podmínek.

Subjektivní stránka

K naplnění subjektivní stránky je nutný úmysl, který opět nemusí směřovat ke způsobení škody, neboť ta není znakem skutkové podstaty dle odstavce 1.

Subjekt

Pachatelem může být jakákoliv fyzická osoba,

Nahrávám...
Nahrávám...