dnes je 21.6.2024

Input:

Vymáhání daňových nedoplatků v průběhu insolvenčního řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.3.2
Vymáhání daňových nedoplatků v průběhu insolvenčního řízení

Vymáhání daňových nedoplatků v průběhu insolvenčního řízení

 

Zákaz provedení exekuce

Bude-li ohledně majetku daňového dlužníka zahájeno insolvenční řízení, spojuje insolvenční zákon s touto skutečností v § 109 odst. 1 písm. c) i zákaz provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) postihující majetek dlužníka či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (viz část 4/3).

 

Exekuci (výkon rozhodnutí) lze tedy i po zahájení insolvenčního řízení nařídit, ale není možno je provést. Tyto závěry jsou plně závazné i pro daňovou exekuci, jak vyplývá z § 40b odst. 3 ZSDP. Není-li dále stanoveno jinak, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci) se i nadále podává proti povinnému (daňovému dlužníkovi), přičemž proti insolvenčnímu správci jej nelze podat, ani má-li být povinným dlužník. Insolvenční zákon však konstruuje určité výjimky z uvedeného zákazu.

 

Provedení exekuce k vymožení zapodstatové pohledávky v konkursu

Podle § 203 IZ (viz část 5/2.6), pokud nedošlo k úhradě pohledávky za majetkovou podstatou řádně a včas, má kterýkoli insolvenční věřitel, tedy i správce daně, aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby o její zaplacení. Tuto žalobu je třeba podat proti insolvenčnímu správci u obecného soudu insolvenčního správce. Na základě exekučního titulu plynoucího z rozhodnutí obecného soudu následně vydá

Nahrávám...
Nahrávám...