dnes je 20.6.2024

Input:

Zjištění pohledávky v insolvenčním řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3.4
Zjištění pohledávky v insolvenčním řízení

Zjištění pohledávky v insolvenčním řízení

 

Pohledávka věřitele může být v insolvenčním řízení (dle IZ ve znění novely provedené s účinností od 31. 3. 2011 zákonem č. 69/2011 Sb.) zjištěna

- již přímo při přezkumném jednání, nebo

- rozhodnutím v incidenčním sporu vyvolaném popřením pohledávky, nebo

- na základě jiných skutečností, se kterými IZ zjištění pohledávky spojuje.

 

Zjištění pohledávky při přezkumném jednání

Pohledávka je při přezkumném jednání podle § 201 IZ zjištěna

- jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů nebo

- jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem (k odmítnutí popření pohledávky věřitelem blíže viz část 5/3.2.1).

 

K výše uvedenému je třeba poznamenat, že

- v případě řešení úpadku reorganizací (po dobu jejího trvání) nemá podle § 336 odst. 4 IZ popření pohledávky věřitelem vliv na její zjištění,

- v případě řešení úpadku reorganizací ( § 336 odst. 2 IZ) a v případě řešení úpadku oddlužením (po dobu trvání účinků jeho schválení a jen jde-li o nezajištěnou pohledávku - § 410 odst. 2 IZ) má popření pohledávky dlužníkem stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem (k účinkům popření pohledávky dlužníkem a k účastenství v takovém incidenčním sporu viz část 5/4.2, 5/4.3).

 

Zjištění pohledávky v incidenčním sporu

Popření pohledávky při přezkumném jednání může podle charakteru popřené pohledávky (zda je vykonatelná či nikoli) a podle postavení popírajícího subjektu v insolvenčním řízení vést k těmto incidenčním sporům:

- Žaloba věřitele - nositele popřené

Nahrávám...
Nahrávám...