dnes je 15.7.2024

Input:

101/1963 Sb., Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu), platné do 31.12.1991

č. 101/1963 Sb., Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu), platné do 31.12.1991
ZÁKON
ze dne 4. prosince 1963
o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku
(zákoník mezinárodního obchodu)
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
OBSAH ZÁKONÍKU MEZINÁRODNÍHO OBCHODU:
Hlava I
Úvodní ustanovení
 
I
Účel zákona
§ 1
II
Předmět úpravy
§ 2 - 4
III
Právní povaha jednotlivých ustanovení
§ 5
Hlava II
Společná ustanovení
 
I
Osoby
§ 6 - 12
II
Věci a práva
§ 13 - 21
III
Právní úkony --
 
 
Oddíl 1. Všeobecná ustanovení
§ 22 - 25
 
Oddíl 2. Neplatnost právních úkonů
§ 26 - 39
 
Oddíl 3. Odporovatelnost právním úkonům
§ 40 - 43
 
Oddíl 4. Podmínky
§ 44 - 48
IV
Zastoupení a plná moc
 
 
Oddíl 1. Základní ustanovení § 49 - 56
 
 
Oddíl 2. Plná moc § 57 - 65
 
 
Oddíl 3. Prokura § 66 - 70
 
 
Oddíl 4. Zmocnění při provozu podniku
§ 71
V
Počítání času
§ 72 - 75
VI
Promlčení a vydržení
 
 
Oddíl 1. Promlčení
§ 76 - 94
 
Oddíl 2. Vydržení
§ 95 - 99
Hlava III
Obecná ustanovení o závazkových vztazích
 
I
Vznik závazkového vztahu
§ 110 - 105
II
Vznik a obsah smluv
§ 106 - 123
III
Účastníci závazkových vztahů
 
 
Oddíl 1. Společné závazky a společná práva
§ 124 - 132
 
Oddíl 2. Závazky ve prospěch a k tíži třetího
§ 133 - 137
 
Oddíl 3. Změny v účastnících závazků
§ 138 - 157
IV
Zajištění závazků
 
 
Oddíl 1. Právo zástavní a podzástavní
§ 158 - 184
 
Oddíl 2. Právo zdržovací
§ 185 - 190
 
Oddíl 3. Smluvní pokuta
§ 191 - 194
 
Oddíl 4. Ručení
§ 195 - 205
 
Oddíl 5. Uznání závazku
§ 206
 
Oddíl 6. Zajištění závazku převodem práva
§ 207 - 209
 
Oddíl 7. Jistota
§ 210
V
Zánik závazku splněním
 
 
Oddíl 1. Způsob plnění
§ 211 - 222
 
Oddíl 2. Místo plnění
§ 223 - 224
 
Oddíl 3. Doba plnění
§ 225 - 228
VI
Nesplnění závazků a jeho následky
 
 
Oddíl 1. Prodlení dlužníka
§ 229 - 232
 
Oddíl 2. Prodlení věřitele
§ 223 - 234
 
Oddíl 3. Odstoupení od smlouvy
§ 235 - 244
 
Oddíl 4. Dodatečná nemožnost plnění
§ 245 - 250
 
Oddíl 5. Náhrada škody z porušení povinností ze závazkového vztahu
§ 251 - 257
VII
Jiné způsoby zániku závazků
 
 
Oddíl 1. Dohoda stran
§ 258 - 263
 
Oddíl 2. Zaplacení odstupného
§ 264
 
Oddíl 3. Započtení
§ 265 - 270
 
Oddíl 4. Uložení do úřední úschovy
§ 271
 
Oddíl 5. Splynutí
§ 272
 
Oddíl 6. Uplynutí doby
§ 273
 
Oddíl 7. Smrt
§ 274
 
Oddíl 8. Zmaření účelu smlouvy
§ 275
Hlava IV
Zvláštní ustanovení o některých závazkových vztazích
 
I
Kupní smlouva
 
 
Oddíl 1. Základní ustanovení
§ 276 - 277
 
Oddíl 2. Povinnosti prodávajícího
§ 278 - 338
 
Oddíl 3. Povinnosti kupujícího
§ 339 - 360
 
Oddíl 4. Společná ustanovení o povinnostech prodávajícího a kupujícího
§ 361 - 384
II
Zvláštní ujednání v kupní smlouvě
 
 
Oddíl 1. Právo zpětné koupě
§ 385 - 387
 
Oddíl 2. Právo zpětného prodeje
§ 388
 
Oddíl 3. Koupě na zkoušku
§ 389
 
Oddíl 4. Výhrada výhodnějšího prodeje
§ 390
 
Oddíl 5. Výhrada výhodnější koupě
§ 391
 
Oddíl 6. Právo předkupní
§ 392 - 394
 
Oddíl 7. Ujednání o zákazu dalšího vývozu
§ 395 - 397
 
Oddíl 8. Ujednání o omezení o ceně
§ 398 - 400
 
Oddíl 9. Zvláštní ujednání o ceně
§ 401 - 404
Nahrávám...
Nahrávám...