dnes je 15.7.2024

Input:

38/2011 Sb., Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

č. 38/2011 Sb., Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. února 2011
o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
Vláda nařizuje podle § 60 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 135/2002 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb.:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  informace, které poskytuje poskytovatel, za kterého se pro účely tohoto nařízení považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává
1.  užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího zařízení”),
2.  výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt”),
3.  pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej”), nebo
4.  účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna”),
b)  náležitosti formuláře pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna,
c)  náležitosti formuláře pro informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a informace vztahující se k odstoupení od smlouvy.
§ 2
Formuláře jsou obsaženy v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23. února 2011.
 
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Kocourek v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení
 
I.
Určení poskytovatele, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma poskytovatele, je-li právnickou osobou:
Stručný popis dočasného užívání ubytovacího zařízení (zejména popis nemovitosti):

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:
Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je předmětem smlouvy, a doba jeho trvání:
Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je předmětem smlouvy:
Pokud se smlouva týká konkrétní nemovitosti ve výstavbě, datum dokončení výstavby a zpřístupnění služeb:
Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za nabytí práva nebo práv:
Přehled dalších úhrad určených ve smlouvě; druh úhrad a výše částek (například roční a další opakující se poplatky, místní daně):
Nahrávám...
Nahrávám...