On-line kurz Průvodce účetními výkazy a finanční analýzou pro neekonomy
Lekce 1
  Jaké jsou nástroje hodnocení podniku?
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 1. lekce
  Přílohy k 1. lekci
 
Lekce 2
  Odpovědi na otázky z 1. lekce
  Odkud čerpáme data pro finanční analýzu? Kde najdeme přehled majetku a zdrojů financování podniku?
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 2. lekce
  Přílohy k 2. lekci
 
Lekce 3
  Odpovědi na otázky z 2. lekce
  Kde najdeme informace o nákladech a výnosech podniku?
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 3. lekce
  Přílohy k 3. lekci
 
Lekce 4
  Odpovědi na otázky z 3. lekce
  Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrce
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 4. lekce
  Přílohy k 4. lekci
 
Lekce 5
  Odpovědi na otázky z 4. lekce
  Jakou metodu finanční analýzy zvolit, abychom dosáhli vytyčeného cíle?
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 5. lekce
  Přílohy k 5. lekci
 
Lekce 6
  Odpovědi na otázky z 5. lekce
  Nejjednodušší ukazatele, které doplňují účetní výkazy
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 6. lekce
  Přílohy k 6. lekci
 
Lekce 7
  Odpovědi na otázky z 6. lekce
  Hospodaření se svěřeným kapitálem a schopnost splácet závazky
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 7. lekce
 
Lekce 8
  Odpovědi na otázky z 7. lekce
  Zdroje financování aktiv a využívání dluhů podniku
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 8. lekce
 
Lekce 9
  Odpovědi na otázky z 8. lekce
  Aktivita podniku a jeho tržní hodnota
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 9. lekce
 
Lekce 10
  Odpovědi na otázky z 9. lekce
  Využití peněžních toků pro zpřesnění analýzy a ekonomická přidaná hodnota podniku
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 10. lekce
 
Lekce 11
  Odpovědi na otázky z 10. lekce
  Souhrnné indexy hodnocení a metody mezipodnikového srovnávání
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 11. lekce
 
Lekce 12
  Odpovědi na otázky z 11. lekce
  Bankrotní modely
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 12. lekce
 
Lekce 13
  Odpovědi na otázky z 12. lekce
  Bonitní modely
  Slovníček
  Otázky k zopakování a procvičení - 13. lekce
  Odpovědi na otázky z 13. lekce
  Přílohy
 
Lekce 14
  Závěrečný test