On-line kurz Průvodce účetními výkazy a finanční analýzou
Lekce 1
  Jaké jsou nástroje hodnocení podniku?
  Otázky k zopakování a procvičení - 1. lekce
  Odpovědi na otázky z 1. lekce
 
Lekce 2
  Odkud čerpáme data pro finanční analýzu? Kde najdeme přehled majetku a zdrojů financování podniku?
  Otázky k zopakování a procvičení - 2. lekce
  Odpovědi na otázky z 2. lekce
 
Lekce 3
  Kde najdeme informace o nákladech a výnosech podniku?
  Otázky k zopakování a procvičení - 3. lekce
  Odpovědi na otázky z 3. lekce
 
Lekce 4
  Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrce
  Otázky k zopakování a procvičení - 4. lekce
  Odpovědi na otázky ze 4. lekce
 
Lekce 5
   Jakou metodu finanční analýzy zvolit, abychom dosáhli vytyčeného cíle?
  Otázky k zopakování a procvičení - 5. lekce
  Odpovědi na otázky z 5. lekce
 
Lekce 6
  Nejjednodušší ukazatele, které doplňují účetní výkazy
  Otázky k zopakování a procvičení - 6. lekce
  Odpovědi na otázky ze 6. lekce
 
Lekce 7
  Hospodaření se svěřeným kapitálem a schopnost splácet závazky
  Otázky k zopakování a procvičení - 7. lekce
  Odpovědi na otázky ze 7. lekce
 
Lekce 8
  Zdroje financování aktiv a využívání dluhů podniku
  Otázky k zopakování a procvičení - 8. lekce
  Odpovědi na otázky ze 8. lekce
 
Lekce 9
  Aktivita podniku a jeho tržní hodnota
  Otázky k zopakování a procvičení - 9. lekce
  Odpovědi na otázky ze 9. lekce
 
Lekce 10
  Využití peněžních toků pro zpřesnění analýzy a ekonomická přidaná hodnota podnik
  Otázky k zopakování a procvičení - 10. lekce
  Odpovědi na otázky z 10. lekce
 
Lekce 11
  Souhrnné indexy hodnocení a metody mezipodnikového srovnávání
  Otázky k zopakování a procvičení - 11. lekce
  Odpovědi na otázky z 11. lekce
 
Lekce 12
  Bankrotní modely
  Otázky k zopakování a procvičení - 12. lekce
  Odpovědi na otázky z 12. lekce
 
Lekce 13
  Bonitní modely
  Otázky k zopakování a procvičení - 13. lekce
  Odpovědi na otázky ze 13. lekce
 
Lekce 14
  Závěrečný test