dnes je 22.10.2020

Nejnovější

Rozhodnutí o neschválení či schválení oddluženíGarance

12.10.2020, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 404 IZ (ve znění účinném od 1. 7. 2017) insolvenční soud vydá rozhodnutí o tom, zda oddlužení schvaluje (a v jaké jeho formě), či zda oddlužení neschvaluje:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Řízení ve věcech obchodního rejstříkuGarance

6.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace a údaje zapsané o společnosti do obchodního rejstříku jsou do tohoto rejstříku zapisovány rejstříkovými soudy a v některých případech též notáři.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a druhy zápisůGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o veřejných rejstřících přesně vymezuje, jaké konkrétní skutečnosti vztahující se k akciové společnosti se zapisují do obchodního rejstříku.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Obchodní rejstřík obecněGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík je jedním ze zdrojových registrů základního registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Systém základních registrů tvoří páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňuje sdílení dat mezi jednotlivými informačními…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Sbírka listinGarance

4.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku. Je vedena rejstříkovým soudem a jejím obsahem je soubor zákonem vymezených dokumentů týkajících se konkrétní společnosti. Tyto dokumenty obvykle rejstříkovému soudu dokládá sama společnost , které se dokumenty týkají, a to často současně ...

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Obchodní rejstřík a jeho význam pro akciovou společnostGarance

3.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní rejstřík lze velmi stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o osobách, které spadají do některé ze skupin, jež se do obchodního rejstříku zapisují. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, které jsou zákonem označovány jako…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Charakteristika akciových společností, jejich účel a právní úpravaGarance

2.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je obchodní společností, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií (§ 243 odst. 1 ZOK). Akciová společnost je právnickou osobou, která má právní osobnost, a má tedy způsobilost v mezích právního řádu mít práva a povinnosti,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Práva a povinnosti akcionářů - platné od 1. ledna 2021Garance

1.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionářů upravuje zákon o obchodních korporacích v části první „Obchodní korporace”, hlava V. „Akciová společnost”, díl 4. „Práva a povinnosti akcionáře”, a to v ustanoveních § 344 až 395 ZOK.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Založení a vznik akciové společnosti - platné od 1. ledna 2021Garance

30.9.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je dle § 1 odst. 1, 2 ZOK a § 243 ZOK kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií, a v níž je účast akcionářů na společnosti představována účastnickými cennými papíry, tedy cennými papíry a zaknihovanými…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

23.9.2020, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve zkráceném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
více článků
Nejčtenější

Jednotný registrační formulář

14.9.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Jak správně vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24Archiv

3.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Pokud poplatník uplatňuje ve zdaňovacím období 2015 daňové zvýhodnění u plátce daně - vyplní vzor tiskopisu „Prohlášení k dani“ vzor č. 24.

Sociální a zdravotní pojištění u odstupnéhoArchiv

13.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou od roku 2015 změny v platbě zdravotního a sociálního pojištění v případě, že zaměstnanec dostane vyšší odstupné?

Insolvenční soudce

18.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

... Jak najít insolvenčního soudce a co dělat, pokud popře moji pohledávku? Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj? Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete ...

Kurzy měn

1.3.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Devizové kurzy jsou přebírány z ČNB, která je zveřejňuje pro každý pracovní den po 14:30. Vývoj kurzů každé měny v denních grafech zobrazíte poklepáním na graf u názvu země, ve které se měna používá. devizový kurz měny koruna Kč CZK EMU Euro Eura EUR USA USD dolar Británie VB GB UK Libra Libry ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ on-line

22.10.2020, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

Ohlédnutí za změnami v DPH od 1. 9. 2020

23.10.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Vrátíme se k zářijové novele zákona o DPH a jejím problematickým místům.

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

27.10.2020, On-line, Ing. Matěj Nešleha

Na webináři budou probrány výsledky nejnovějšího jednání Koordinačního výboru týkající se zdanění fyzických osob.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Novinky v DPH od roku 2021

13.11.2020, On-line, Ing. Jana Kolářová

Co přinese novela zákona o DPH v roce 2021?

AnaFin.cz LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.10.2020
 1 EUR27,23 CZK (+0,05)
 1 USD23,04 CZK (+0,1)
 1 GBP30,16 CZK (+0,2)
 100 RUB29,98 CZK (+0,25)
 100 JPY22,01 CZK (+0,14)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody